Учениците от VII клас се срещнаха с писателката Стана Апостолова