Учениците от VIII а клас гостуваха на петокласниците по проект „Открий своя път“