Членовете на ученическия съвет на СУ „Йордан Йовков“ взеха участие във форума „Ученически съвети – успешни дейности и добри практики“