15 септември 2020 г. Тържествено откриване на учебната година