2.а, 2.б, 2.в клас посетиха комплекс Аул БагаТур в Стара Загора.