Автор: СУ "Й. Йовков"

За поредна година СУ „Йордан Йовков“ печели финансиране по Национална програма „Иновации в действие“

Наши партньори за споделяне на иновативни практики ще бъдат СУ „Йордан Йовков“-гр.Кърджали и ОУ „Елисавета Багряна“-гр.Сливен. През пролетта ще бъдат реализирани взаимни...

Проект номер 2021-EM-ERA+-2021-1BG01-KA122-SCH-000030737/03 „Съвременното училище – европейско пространство за образование“, ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

С учениците от 2. Б клас поговорихме за семейните ценности, вярвания, обичаи, отношения на уважение и прояви на привързаност, които се предават...

НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 4

За втора учебна година СУ „Йордан Йовков“ участва в НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“. По тази програма в...

Окръжен съд – Бургас и СУ „Йордан Йовков“ ще си сътрудничат

Днес бе вълнуващ ден за учениците от 8 клас, избрали да учат в професионалната паралелка „Съдебен служител“ в нашето училище. Посетихме Съдебната...

Проект – The modern school – a European space for education – по програма Еразъм + 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030737

Днес в часовете по занимания по интереси, учениците от 2-ри б клас гледаха образователен филм за околната среда. Дискутирахме как те могат...

Проект 2021-EM-ERA+-2021-1BG01-KA122-SCH-000030737/03 „Съвременното училище – европейско пространство за образование“, “ Letter To My Future Self „

“ Letter To My Future Self “ / „Писмо до моето бъдещо аз“ е темата , по която осмокласниците от училището писаха...

Проект 2021-EM-ERA+-2021-1BG01-KA122-SCH-000030737/03 „Съвременното училище – европейско пространство за образование“ Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“ на ЕС 2020-1-RO01-KA227-SCH-095623″

За поредна година СУ „Йордан Йовков“ организира „Erasmus+ days“ – информационен ден по програма Еразъм+. Училището има три активни проекта, по които...