Автор: СУ "Й. Йовков"

Пореден голям успех за учениците на СУ „Йордан Йовков“

Девина Дончева от IIIв клас и Габриела Челебиева от IVа клас спечелиха бронзови медали от международното математическо състезание „Математика без граници“ в...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...

Проект “ По добри умения за по-добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Хелзинки.

Дейностите по мобилността в Хелзинки бяха свързани с изучаване на финландската образователна система и обмен на добри практики с учители от Испания,...

Еразъм+

Проект по „Еразъм+“- „По-добри умения за по-добър живот“ – мобилност в Хелзинки. Днес се запознахме с част от културното и историческо наследство...

Еразъм +

Измина седмица, изпълнена с много преживявания и емоции в Италия. Благодарение на програма Еразъм+ получихме възможност да се докоснем до тази прекрасна...

Еразъм+

“ Ако знаеш къде да гледаш, Флоренция е раят!“ (Дан Браун) Изминаха първите дни от обучението ни във Флоренция по програма Еразъм+...

Еразъм +

Измина първият ден от обучението „ИКТ като инструмент за ориентирана към ученика класна стая“ по програма „Еразъм+“ , проект „По-добри умения за...

Втори ден от посещението за обмяна на опит и добри практики с учители от Испания

Вторият ден от посещението за обмяна на опит и добри практики с учители от Испания включваше наблюдение на иновативни уроци по физическо...

Нашето училище отново беше домакин на група учители за обмяна на опит по програма „Еразъм+“

Днес нашето училище отново беше домакин на група учители за обмяна на опит и наблюдение на уроци по програма „Еразъм+“ на Европейския...