Бюджет

 

Бюджет 2024 година

 Изпълнение на бюджет 2024 за първо тримесечие

Изпълнение на бюджет 2024 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2024 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2024 за четвърто тримесечие

 

Бюджет 2023 година

 Изпълнение на бюджет 2023 за първо тримесечие

Изпълнение на бюджет 2023 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2023 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2023 за четвърто тримесечие

 

Бюджет 2022 година

 Изпълнение на бюджет 2022 за първо тримесечие

Изпълнение на бюджет 2022 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2022 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2022 за 4 тримесечие

 

Бюджет 2021 година

 Изпълнение на бюджет 2021 за първо тримесечие

Изпълнение на бюджет 2021 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2021 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2021 за 4 тримесечие

 

Бюджет 2020 година

 Изпълнение на бюджет 2020 за първо тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2020 за второ тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2020 за трето тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2020 за четвърто тримесечие

 

 Бюджет 2019 година

 Изпълнение на бюджет 2019 за първо тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2019 за второ тримесечие

  Изпълнение на бюджет 2019 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2019 за четвърто тримесечие

 

Бюджет 2018 година

 Изпълнение на бюджет 2018 за първо тримесечие

  Изпълнение на бюджет 2018 за второ тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2018 за трето тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2018 за четвърто тримесечие

 

Отчет на бюджет 2017 година

Бюджет 2017 година

 Изпълнение на бюджет 2017 за първо тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2017 за второ тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2017 за трето тримесечие

 

Отчет на бюджет 2016 година

Бюджет 2016 година

Изпълнение на бюджет 2016 за трето тримесечие

Изпълнение на бюджет 2016 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2016 за първо тримесечие

Отчет на бюджет 2015 година

Бюджет 2015 година

Изпълнение на бюджет 2015 за първо тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2015 за второ тримесечие

  Изпълнение на бюджет 2015 за трето тримесечие

 

Отчет на бюджет 2014 година

Бюджет 2014 година

 Изпълнение на бюджет 2014 за първо тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2014 за второ тримесечие

 Изпълнение на бюджет 2014 за трето тримесечие

 

 Отчет на бюджет 2013 година

Бюджет 2013 година

Изпълнение на бюджет 2013 за първо тримесечие

Изпълнение на бюджет 2013 за второ тримесечие

Изпълнение на бюджет 2013 за трето тримесечие

 

Отчет на бюджет 2012 година

Бюджет 2012 година