Категория: Проекти

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ „Занимателна математика“.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ „Занимателна математика“. В клуба учениците от 4а клас решават задачи от математически състезания и...

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

В клуба учениците от трети клас се учат да мислят логически, да водят диалог и да работят в екип. Развиват въображението, творчеството,...

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ „Компютърен свят“

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ „Компютърен свят“. В клуба учениците от първи клас правят първите си стъпки в програмирането....

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

      Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г....

Пореден успешен проект за децата на СУ”Йордан Йовков” по програмата „ Еразъм+“

Учениците и учителите отново ще бъдат част от международен екип, работещ по общ проект по програмата „ Еразъм+“ на Европейската комисия, който...