Категория: Проекти

Нов спечелен проект по програма Еразъм+ на Европейски съюз за нашето училище

„Съвременното училище – европейско пространство за образование“ е наименованието на най-новия проект по КД1, сектор „Училищно образование“, за който спечелихме финансиране по...

Еразъм +

След интересния учебен ден по програма „Еразъм +“, всички участници имахме удоволствието да се насладим на историческата част на Берлин, показана ни...

Проект „По-добри умения за по- добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Берлин

Първи работен ден за екипа от СУ „Йордан Йовков“. На тази първа среща всички участници представиха презентации за своите училища, градове и...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...

Проект “ По добри умения за по-добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Хелзинки.

Дейностите по мобилността в Хелзинки бяха свързани с изучаване на финландската образователна система и обмен на добри практики с учители от Испания,...

Еразъм+

Проект по „Еразъм+“- „По-добри умения за по-добър живот“ – мобилност в Хелзинки. Днес се запознахме с част от културното и историческо наследство...

Еразъм +

Измина седмица, изпълнена с много преживявания и емоции в Италия. Благодарение на програма Еразъм+ получихме възможност да се докоснем до тази прекрасна...

Еразъм+

“ Ако знаеш къде да гледаш, Флоренция е раят!“ (Дан Браун) Изминаха първите дни от обучението ни във Флоренция по програма Еразъм+...

Еразъм +

Измина първият ден от обучението „ИКТ като инструмент за ориентирана към ученика класна стая“ по програма „Еразъм+“ , проект „По-добри умения за...

Втори ден от посещението за обмяна на опит и добри практики с учители от Испания

Вторият ден от посещението за обмяна на опит и добри практики с учители от Испания включваше наблюдение на иновативни уроци по физическо...