Категория: Проекти

Еразъм+

Днес отбелязваме Деня на българския лекар. Учениците от VI А/Б клас ЦОД се запознаха с българските изобретения в медицината чрез презентация в...

СУ „Йордан Йовков“ е партньор по проект „Ecology, Culture, 0ptions for Creative Learninng and Active Life“ по програмата ЕРАЗЪМ+

СУ „Йордан Йовков“ е партньор по проект „Ecology, Culture, 0ptions for Creative Learninng and Active Life“ по програмата ЕРАЗЪМ+ на Европейския съвет,...

„По – добри умения за по – добър живот“ по програма „Еразъм +“ – мобилност Берлин

Днес успешно приключи курсът ни по проект „По – добри умения за по – добър живот“ по програма „Еразъм +“ – мобилност...

Нов спечелен проект по програма Еразъм+ на Европейски съюз за нашето училище

„Съвременното училище – европейско пространство за образование“ е наименованието на най-новия проект по КД1, сектор „Училищно образование“, за който спечелихме финансиране по...

Еразъм +

След интересния учебен ден по програма „Еразъм +“, всички участници имахме удоволствието да се насладим на историческата част на Берлин, показана ни...

Проект „По-добри умения за по- добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Берлин

Първи работен ден за екипа от СУ „Йордан Йовков“. На тази първа среща всички участници представиха презентации за своите училища, градове и...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...

Проект “ По добри умения за по-добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Хелзинки.

Дейностите по мобилността в Хелзинки бяха свързани с изучаване на финландската образователна система и обмен на добри практики с учители от Испания,...