СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" БУРГАС

„По – добри умения за по – добър живот“ по програма „Еразъм +“ – мобилност Берлин

Днес успешно приключи курсът ни по проект „По – добри умения за по – добър живот“ по програма „Еразъм +“ – мобилност...

Нов спечелен проект по програма Еразъм+ на Европейски съюз за нашето училище

„Съвременното училище – европейско пространство за образование“ е наименованието на най-новия проект по КД1, сектор „Училищно образование“, за който спечелихме финансиране по...

Еразъм +

След интересния учебен ден по програма „Еразъм +“, всички участници имахме удоволствието да се насладим на историческата част на Берлин, показана ни...

Проект „По-добри умения за по- добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Берлин

Първи работен ден за екипа от СУ „Йордан Йовков“. На тази първа среща всички участници представиха презентации за своите училища, градове и...

Пореден голям успех за учениците на СУ „Йордан Йовков“

Девина Дончева от IIIв клас и Габриела Челебиева от IVа клас спечелиха бронзови медали от международното математическо състезание „Математика без граници“ в...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...

Проект “ По добри умения за по-добър живот“ по програма „Еразъм+“ – мобилност Хелзинки.

Дейностите по мобилността в Хелзинки бяха свързани с изучаване на финландската образователна система и обмен на добри практики с учители от Испания,...