СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" БУРГАС

График на присъственото обучение

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 и 12 клас за две седмици;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас за две седмици;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 и 12 клас

Иновативен урок по литература на тема „Фолклорен/традиционен календар „

По проект „Иновации в обучението – гаранции за успех“ – на 23.02.2021г. в 5.а клас се проведе иновативен урок по литература на...

Открихме кабинета по компютърно моделиране за 3 и 4 клас, който обзаведохме с нови лаптопи, закупени със средства от МОН. Радвам се...

Иновативен урок по Човекът и обществото на тема „Второто българско царство“

Днес в IIIa клас по проект „Иновации в обучението-гаранции за успех“ се проведе иновативен урок по Човекът и обществото на тема „Второто...

Успешно представяне в състезанието „Аз и числата“

Успешно представяне на учениците от първи до четвърти клас в състезанието „Аз и числата“. В състезанието участваха 129 ученици. 70 деца са...