Самостоятелна форма на обучение

Изпитите за самостоятелна форма на обучение ще се проведат от 10 януари 2022 г.

Сесия Април ‘2022  – график на изпитите

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Изпитни програми

Изпитни програми за V клас
Изпитни програми за VI клас
Изпитни програми за VII клас
Изпитни програми за VIII клас
Изпитни програми за IX клас
Изпитни програми за X клас
Изпитни програми за XI клас
Изпитни програми за XII клас