Самостоятелна форма на обучение

Сесия април ‘2024  – график на изпитите

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Изпитни програми

Изпитни програми за V клас
Изпитни програми за VI клас
Изпитни програми за VII клас
Изпитни програми за VIII клас
Изпитни програми за IX клас
Изпитни програми за X клас
Изпитни програми за XI клас
Изпитни програми за XII клас