Етикети: Заедно в грижата за ученика

Открит урок по История и цивилизации с учениците от 5.Б клас

Днес на 25.02.2021 година, по проект „Успяваме заедно“ по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, се проведе открит урок по История...

Урок по Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

Днес 18.02.2021г., по проект „Успяваме заедно“ по Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ се проведе урок по История и цивилизации...