Етикети: Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Oбучение на учителите от СУ „Йордан Йовков“ на тема „Училище в облака: Въведение“.

На 06.07.2023г. от 10:00 до 17:00 часа ще бъде проведено обучение на учителите от СУ „Йордан Йовков“ на тема „Училище в облака:...

За поредна учебна година Сдружение на българските начални учители отличи преподавателите в начален етап от СУ“ Йордан Йовков“ гр.Бургас.

За поредна учебна година Сдружение на българските начални учители отличи преподавателите в начален етап от СУ“ Йордан Йовков“гр.Бургас.Наградата е за показани високи...

Практически семинар за учители на тема „Основи на СТЕМ обучението в училищата“

Този уикенд имахме възможност да присъстваме на практически семинар за учители, който се проведе в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. Темата бе...

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

      Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г....