Учениците от I до IV клас представиха своята изложба на рисунки „Правилата на пътя“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул2: „Площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата“ – Дейност 3: Изложба на...