Етикети: Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 4

За втора учебна година СУ „Йордан Йовков“ участва в НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“. По тази програма в...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...