Етикети: Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

За трета учебна година в СУ“ Йордан Йовков“ по НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – 51ученици получиха сертификати за успешно завършено обучение.

За трета учебна година в СУ“ Йордан Йовков“ по НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – 51ученици получиха сертификати...

Учениците от гимназиален етап започнаха провеждане на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

Учениците от гимназиален етап започнаха провеждане на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето. Сабина Колева – инспектор от „Детска педагогическа...

Учениците от начален и прогимназиален етап започнаха провеждане на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

Учениците от начален и прогимназиален етап започнаха провеждане на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето. Старши инспектор Христо Тошев, главен...

НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 4

За втора учебна година СУ „Йордан Йовков“ участва в НП „Равен достъп до образование в условията на кризи“. По тази програма в...

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Уважаеми родители и ученици, СУ „Йордан Йовков“ Бургас участва в...