Етикети: уроци

„Crimes and criminals“ в часа по английски език в специалност „Съдебна администрация“

Днес, в часа по английски език на 8а клас, бъдещите специалисти в специалност „Съдебна администрация“, Мария Горенова, Кристияна Скопчанова и Кристиана Атанасова...

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“ на ЕС 2020-1-RO01-KA227-SCH-095623″ Учениците от СУ“Йордан...

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“ на ЕС 2020-1-RO01-KA227-SCH-095623″ Международният ден на...

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“ на ЕС

Проект „KA227 Ecology, Culture, Options for Creative Learning and Active Life (acronym ECO4CreActive) по програма „Еразъм+“ на ЕС 2020-1-RO01-KA227-SCH-095623″ Учениците от IVа...