Етикети: Еразъм+

Благодарим на ст. инсп. Валентин Великов от Първа РСПБЗН – Бургас и на неговите колеги, на които днес VБ клас бяха гости.

Благодарим на ст. инсп. Валентин Великов от Първа РСПБЗН – Бургас и на неговите колеги, на които днес VБ клас бяха гости....

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“ – Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Днес по НП „Иновации...

Всяка година нашето училище приема учители и ученици от различни европейски държави по програма „Еразъм+“.

Всяка година нашето училище приема учители и ученици от различни европейски държави по програма „Еразъм+“. Тази година група от пет ученици и...

Проект по програма Еразъм+ „Всички деца за чиста и зелена планета“.

Продължаваме дейностите по проекта в училището. Влязохме в час по английски и учихме децата как да пишат различни думи на български език....

Проект по програма Еразъм – „Всички деца за чиста и зелена планета“

Проект по програма Еразъм – „Всички деца за чиста и зелена планета“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000139683 Днешният ден от мобилността в Барселона беше изпълнен с...