Етикети: Занимания по интереси

Занимания по интереси – национално финансиране клуб ДТС „Златен пламък“

В клуба учениците от 1а и 1б клас правят своите първи стъпки в българския фолклор, в българските народни танци. Запознават се с...

Занимания по интереси – национално финансиране клуб ,,Математическа дъга“

В клуба учениците от Vа и Vб клас решават нестандартни задачи,задачи от състезания и задачи с практическо приложение. Учат се да мислят...

Занимания по интереси – национално финансиране – клуб „Занимателна математика“

В клуба учениците от 3а клас решават по-: различни задачи – логически, занимателни, ребуси, задачи от състезания. С новите придобивки часовете ще...

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – КЛУБ “ МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – национално финансиране – КЛУБ “ МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“. В клуба учениците от втори клас решават нестандартни задачи по...

Едно занятие по интереси в клуб „Математика без граници“

Едно занятие по интереси в клуб „Математика без граници“. Задачи-закачки за досетливи първокласници, които обичат математиката.

Стартираха новите дейности, финансирани от МОН – занимания по интереси

От началото на ІІ учебен срок в нашето училище стартираха новите дейности, финансирани от МОН – занимания по интереси. Ние сформирахме 5...